Vi kan maskiner! | Fler butiker
Malmby Motor AB
Öppettider

Beskära träd

Här får du lite tips hur du ska beskära dina träd i trädgården.

För att få bra frukt måste fruktträd beskäras regelbundet. Det är främst äpplen och päron som behöver beskäras årligen medan plommon och körsbär inte är lika krävande.

En kraftig beskärning de första 2–3 åren för att forma trädet följd av en mild årlig beskärning från år 4 för att underhålla bildningen av ny fruktved är grunden i fruktträdsbeskärningen.

Det finns fler anledningar till att beskära sina fruktträd:
• Bygga upp en stabil och jämnt fördelad krona på unga träd
• Gynna bildning av ny fruktved (som ger jämn skörd av bra kvalitet)
• Få in ljus och luft i kronan på äldre träd
• Hindra skador
• Underlätta plockningen genom att hålla trädet lågt

 

När ska jag beskära?
Sensommar och höst är den bästa beskärningstiden för de flesta träd. Trädens läkförmåga är då som bäst. Stenfrukt (plommon, körsbär) bör alltid beskäras då eftersom de blöder lätt. För kärnfrukt (äpplen, päron) är det praktiskt svårare eftersom många sorter inte är skördade så tidigt. För dessa är därför senvintern ändå den lämpligaste tiden för beskärning när den värsta kylan är över men i god tid innan saven stiger.

 

Beskärningen år från år
Första årets beskärning görs i samband med planteringen vid vårplantering eller på våren efter en höstplantering. Välj ut 3–4 huvudgrenar i spiral runt stammen med c:a 10–15 cm avstånd från varandra och med så trubbig vinkel som möjligt. Ta bort konkurrentskottet som växer parallellt med toppskottet. Toppa in sidogrenarna till 25 cm och toppskottet så det är c:a 25 cm högre än sidogrenarna.

 

Några viktiga grundprinciper
• Välj grenar med trubbig grenvinkel, över 45°. 
• Ta alltid bort inåtväxande och kraftigt uppåtväxande grenar.
• Ta alltid bort döda och skadade grenar som annars lätt blir inkörsport för sjukdomar.
• Lägg snittet rätt – utanför grenkragen (den rynkade barken mellan huvud- och sidogren). 
• Beskär över välriktad knopp. 

Andra och tredje året tar man bort skott som växer inåt och skott med spetsiga grenvinklar. Välj ut nya huvudgrenar från stammen med trubbig vinkel och toppa in fjolårets huvudgrenar och toppskottet något. När trädet nått lämplig höjd tas toppskottet ner till översta huvudgrenen. Från och med fjärde året får trädet växa ganska fritt med endast mild beskärning i form av gallring och borttagning av döda och skadade grenar. Det viktiga är nu att få in ljus och luft i kronan genom att ta bort inåtväxande och kraftigt uppåtväxande grenar. Resultatet blir bäst om man helt tar bort äldre grenar med gammal fruktved, istället för att gallra bort smågrenar här och där. Om man tittar på trädet på håll och från olika vinklar så ser man lättare vilka hela grenar man kan ta bort.

 

Redskap
Det är viktigt att ha bra redskap som ger fina snitt. Snygga släta snitt läker snabbare. Basredskapen i beskärningsarbetet är sågen, sekatören och grensaxen. Sågen kan antingen vara en bågsåg med vridbart blad som kommer åt bra i snäva grenvinklar eller en grensåg med fast blad, som är bättre än bågsågen för grövre grenar. Helst både och. Vid val av sekatör bör man välja en med så kallat rörligt mothåll för att få snyggast snitt. Skäret ska vara av kvalitetsstål. Det ska vara lätt att ta av och slipa eller byta ut. Välj kvalitetsredskap – de håller i längden! Hellre de nödvändigaste av bra kvalitet än en massa specialredskap av sämre kvalitet. Grensaxen används främst till buskbeskärning för att komma åt långt ner i busken, men är även till för något grövre grenar i träd som inte sekatören tar.

 

Från Coop - Så här går det till.
Text: Solveig Sidblad. Teckningar: Han Veltman