Vi kan maskiner! | Fler butiker
Varbergs Skog och Trädgård AB

Köp din robot installerad och klar!

Passa på att boka din robot redan nu för att säkra din leverans.

1200x420_robotgräsklippare_installerad.jpg 

Vi installerar din robotgräsklippare

- Enkelt, smidigt och bekvämt

När du köper robot hos QC Trädgårdsexperten kan du samtidigt boka in installation av våra servicetekniker. Vi kommer då hem till dig och installerar roboten, programmerar den så att den klipper de tider du vill och de zoner du vill samt vi visar dig också hur du ska sköta den.

SÅ HÄR GÅR INSTALLATIONEN TILL 

Begränsningskabel kommer att fräsas ned av en specialmaskin som fräser en skåra i din gräsmatta samtidigt lägger den ned kabeln i skåran på ett djup av ca 2-4 cm, skåran växer igen på ca 2 veckor. När rötter och andra hinder för fräsning finns kommer tråden att läggas på ytan och fästas med märlor, vanligtvis brukar tråden döljas av gräset inom 3-4 veckor. Vi ser helst att du är hemma när det är dags för installation av roboten för att förhindra missförstånd. En basinstallationen sker på sammanhängande gräsyta. Vi är dock väl medvetna om att alla trädgårdar ser olika ut och har olika förutsättningar. I en basinstallation ingår grundmaterial men det kan vara så att vi tex behöver skapa öar runt buskar och träd och då tillkommer en extra kostnad för material.

Detta ingår i basinstallation: 

• Kabelläggning runt avsedd sammanhängande gräsmatta. 

• Installation av laddstation - dock måste ett eluttag finnas på plats när vi kommer. 

• Kabel enligt det installationspaket du valt samt eventuella skarvdon. 

• Funktionstest och programmering av roboten.

• Genomgång av maskinen och dess funktioner.

 

Innan vi kommer är det viktigt att du förbereder dig och din gräsyta för installation av roboten för en snabbt och korrekt installation:

• Gräsmattan skall vara välklippt när vi installerar roboten. Jämna ut gropar och hål i gräsmattan. 

• Rensa gräsmattan från grenar och lösa föremål så som leksaker mm. 

• Ett jordat 220 v eluttag måste finnas vid laddstationen. Planera var laddstationen skall placeras. Konsultera gärna våra experter redan när du köper din robot. Tänk på att maskinen behöver ett visst utrymme runt stationen och just den platsen du valt kanske inte är lämplig för robottypen.  

• Eventuell konstbevattning eller elkablar skall märkas ut före installation.

• Tänk på att om du har en studsmatta så behöver du bygga en sarg runt denna.

 

Detta ingår inte i basinstallation: 

• Klippning av gräsmatta före installation. 

• Lagning av slingkabel som faller utanför garantiåtagande så som orsakas av yttre åverkan. 

• Installation av eluttag och annan elinstallation. 

• Extra material utöver valt installationspaket. 

• Bortforsling av emballage. 

• Markarbete så som utjämning av gräsyta eller stenläggning. 

• Åtgärda sarg runt studsmatta. 

• Städning av tomt före installation. 

• Trimma kanter. 

• Asfaltsövergångar. 

• Murande gångar eller fastmurad sten. 

 

TÄNK PÅ DETTA EFTER ROBOTINSTALLATIONEN

Det är bekvämt att ha en robotgräsklippare. Det är dock viktigt att du kollar till den med jämna mellanrum. Det är inte ovanligt att roboten kör fast i ojämnheter i början och då kan du behöva laga hål och se över gräsmattan. I våra butiker hittar du även ett stort urval av grästrimmer så att du kan hålla efter kanter och rabatter. Vi rekommenderar dig att läsa instruktionsboken så du lär dig hur din robot fungerar. Då kommer du också enkelt kunna justera klipptider och zoner och anpassa din robot efter dig och din trädgårds förutsättningar.