Vi kan maskiner! | Fler butiker
El-man Skog & Trädgård
Öppettider

Tävling Honda

Köp en Miimo och vinn en vecka med Honda E

1200x450_Tävling Miimo.jpg 

Tillsammans med Honda genomför vi nu en tävling i våra butiker! Köper du en Honda Miimo så har du chansen att vinna en vecka med Honda E. Din nya familjemedlem behöver ett namn - Vad ska din robotgräsklippare heta? Fyll i talongen hos QC Trädgårdsexperten när du köper din Miimo.

 

 

Villkor för QC Trädgårdsexpertens  Miimo-tävling

Genom att delta i tävlingen "Vinn en vecka med Honda E" (“Tävlingen”) godkänner deltagarna dessa villkor (“Villkoren”) samt specifika instruktioner och villkor som nämns på webbplatsen (“Tävlingsinformation”). I händelse av konflikt mellan Villkoren och sådan Tävlingsinformation ska Tävlingsinformationen gälla.

Arrangören

Tävlingens Arrangör är QC Trädgårdsexperten.

QC Trädgårdsexperten kan komma att annullera eller ändra Tävlingen, Tävlingsinformationen eller Villkoren utan föregående meddelande. Eventuella ändringar meddelas antingen i Tävlingsinformationen eller Villkoren.

Delta i tävlingen

Tävlingen är öppen för alla som är bosatta i Sverige. Deltagarna måste vara minst 18 år gamla och ha körkort.

Anställda hos QC Trädgårdsexperten och andra företag som arbetar med organisationen, hanteringen, marknadsföringen eller administrationen av Tävlingen samt deras närmaste familjemedlemmar får inte delta i Tävlingen.

Tidsram

Tävlingen pågår följande tidsperiod: 2020-05-01 - 2020-06-30. Tävlingsbidrag som tas emot före startdatumet eller efter slutdatumet för tävlingen är ogiltiga och kommer inte att beaktas för Tävlingen.

Talongen kan skickas till: Max Garden AB, c/o Arkipelagens Företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim eller lämnas i butiken när du köper din robot.

Tävlingsbidrag

En deltagare tävlar genom att köpa en Honda Miimo robotgräsklippare i någon av 

QC Trädgårdsexpertens butiker och fylla i talongen som finns i butik. 

Diskvalificering

Tävlingsbidrag som lämnas åt en annan person accepteras inte.

Personer som deltar i Tävlingen på ett sätt som QC Trädgårdsexperten anser strider mot dessa Villkor eller är orättvist mot andra deltagare kan tas bort från Tävlingen på QC Trädgårdsexperten eget gottfinnande.

Pris

Vinnaren får disponera en Honda E under en vecka. 

Priset kan inte bytas ut mot andra produkter och kan inte lösas in mot kontanter. 

QC Trädgårdsexperten förbehåller sig rätten att ändra Priset eller erbjuda ett annat pris av liknande värde vid behov på grund av omständigheter utom QC Trädgårdsexperten kontroll.

Utse och informera vinnaren

Vinnaren av Priset utses av en jury bestående av anställda hos Max Garden AB.

QC Trädgårdsexperten kontaktar vinnaren inom 30 dagar efter slutdatumet via e-postadressen som angavs när bidraget skickades in. Vinnaren har 30 dagar på sig att göra anspråk på Priset. Om QC Trädgårdsexperten inte kan kontakta vinnaren, via den e-postadress som har angivits, eller om vinnaren inte svarar inom den angivna tidsperioden, förbehåller sig QC Trädgårdsexperten rätten att välja en ny vinnare i enlighet med dessa Villkor samt Tävlingsinformationen.

Eventuell skatt som är relaterad till Priset, som ett pris i den här tävlingen, betalas av vinnaren.

Personuppgifter

QC Trädgårdsexperten kommer att bearbeta personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress). Bearbetning av personuppgifter är nödvändig för att QC Trädgårdsexperten ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt dessa villkor, dvs. att arrangera Tävlingen och kontakta vinnaren för att kunna leverera priset. QC Trädgårdsexperten lagrar endast personuppgifter medan Tävlingen pågår.

Ansvar

QC Trädgårdsexperten tar inget ansvar för bidrag som kommer bort, försenas, skickas fel eller är ofullständiga eller som inte kan levereras eller delta i tävlingen av tekniska eller andra skäl. 

QC Trädgårdsexperten ansvarar inte för eventuell skada, förlust eller personskada som drabbar deltagare i Tävlingen eller som sker till följd av att Priset mottas.