Vi kan maskiner! | Fler butiker
Partille Skog & Trädgård AB
Öppettider

Miljöarbete

Sedan 2018 är Partille Skog och Trädgård miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas och har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.

Miljöpolicy

 

Vi på Partille Skog & Trädgård utför tjänster inom reparation, service, försäljning och installation av skogs- och trädgårdsmaskiner för så väl privata- som företagskunder. Vi vill ha nöjda kunder men detta får inte ske på bekostnad av miljön. Vi ska arbeta för att våra tjänster och de produkter vi använder oss av ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt. Detta vill vi göra genom att minska både våra interna och externa utsläpp, samt att vi lägger stor vikt på vilka kemikalier vi använder oss av. För att nå dit kommer vi bland annat att använda miljövänliga kemikalier så långt det går samt kartlägga våra leverantörers transporter.

 

Vår ambition är att ständigt utveckla vårt arbetssätt och utbilda vår personal i miljöfrågor så att vi tillsammans kan bli bättre på att hitta alternativ för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi kommer även att föra en öppen dialog om vårt miljöarbete med kunder, leverantörer och andra intressenter.

 

Miljöarbetet på Partille Skog & Trädgård innebär ett personligt ansvarstagande hos all personal och vi utgår från att arbeta i ett förebyggande syfte. Vi lägger stor vikt vid planering, uppföljning och ständiga förbättringar för att kunna följa gällande lagstiftningar, förebyggande av föroreningar samt leva upp till de krav som ställs av kunder och intressenter. Vi följer kontinuerligt upp vår verksamhet för att säkerställa att vi uppfyller våra miljömål och har en översikt på vår miljöpåverkan. Uppföljning sker genom att mäta måluppfyllelse och följa upp nyckeltal.

 

Med vänliga hälsningar

 

Partille Skog & Trädgård AB

 

 SUSA_SvMiljobas.jpg