Vi kan maskiner! | Fler butiker
Handins Outdoor AB
Öppettider

Tanka med Aspen

Alkylatbensinen är utvecklad i nära samarbete med yrkesanvändare för att ge minsta möjliga miljöpåverkan och en bättre arbetsmiljö.

1200x420_Aspen_byt bränsle.jpg

ALKYLATBENSIN?  – Ett hållbart val för miljön!

Det finns många skillnader mellan alkylatbensin och den bensin som du tankar från pumpen på en helt vanlig bensinstation. Den viktigaste skillnaden är att alkylatbensinen är en extra ren form av bränsle. Alkylatbensinen tillverkas av gasformiga kolväten från fossila bränslen: en slags ångor eller gaser som uppstår vid raffinering av olja. Processen kallas alkylering, och innebär att överskottsgasen från råoljedestillationen och från krackningsanläggningen slås samman och bildar en alkylatvätska. Sedan blandar man i ytterligare några komponenter, och då har man fått det färdiga bränslet.

Det ger ett bränsle som är mycket renare än traditionell bensin. Innehållet av skadliga aromatiska kolväten som t. ex bensen och, polyaromater (PAH) är i stort sett obefintligt.

Om man jämför delar i en motor som körts med konventionell bensin och en motor som körts med Aspens alkylatbensin, kan man också tydligt se skillnaden. Motorn som körts med alkylatbensin är mycket renare, medan den andra motorn har betydligt mer sot och avlagringar på många ställen.

REN FÖRBRÄNNING

Om man häller upp en skvätt konventionell bensin i ett kärl, och lika mycket Aspen alkylatbensin i ett annat fat, och sedan antänder de två samtidigt, så ser man också skillnaden tydligt. Lågan från den konventionella bensinen sotar betydligt mer, medan alkylatbensin brinner rent och klart. När vätskorna brunnit klart är kärlet med alkylatbensin rent, medan den konventionella bensinen lämnar bruna och svarta avlagringar och rester.

En av de saker som gör skillnad är askrester i oljan som innehåller kol och ger upphov till avlagringar.

VILKEN ALKYLATBENSIN PASSAR MIN MASKIN?

Ok, så du har insett att du nog borde byta till bränsle från Aspen. Bra! Men det finns ju flera olika, vilken variant ska du ha?

Anledningen att du behöver ställa dig den här frågan är ganska enkel: Olika motorer behöver olika typer av bränsle. Aspens två huvudprodukter heter Aspen 2 och Aspen 4. Aspen 2 används normalt sett till tvåtaktsmotorer, och Aspen 4 till fyrtaktsmotorer. Det verkar ju logiskt, eller hur?

Det finns flera viktiga anledningar till att man inte kan blanda de här bränslena hur som helst. En sådan anledning är att Aspen 2 innehåller två procent helsyntetisk motorolja. De flesta tvåtaktsmotorer är byggda för att köras på bränsle med några procent olja som smörjmedel.

I fyrtaktsmotorn förses motorn normalt sett med smörjmedel från ett separat oljetråg. Om du är osäker på om din motor är tvåtakt eller fyrtakt, kolla om det finns ett separat oljetråg eller en oljesticka. I så fall är det en fyrtaktsmotor, och då ska du använda Aspen 4.